Hickory-DM 2020

Prispall_Hickory-DM_2020.jpg

På tisdagen avgjordes Hickory-DM på Säters GK under fina förhållanden och segrare blev Lars Norlander, Säters GK.

1:a: Lars Nordlander, Säters GK
2:a: Jan- Olov Morelius, Säters GK
3:a: Göran Holmström, Mora GK

Vi säger GRATTIS till pristagarna!