ORDFÖRANDE HAR ORDET

Golfspelare.gif


 

Ordförande har ordet!

 

Till alla gamla och nya medlemmar.

Här kommer ett infobrev med en tillbakablick på året som gått samt en liten titt in på nästa säsong.

 

I det senaste brevet tog jag b la upp projektet ”Skönviks brunn”.

Sökning av bidrag pågår fortfarande, då vissa bidragsgivare har lång behandlingstid vilket i stor del beror på Coronapandemin.

Bilder på tänkta grundskisser kommer att läggas under medlemssidan och kom gärna med synpunkter på dessa.

Tanken är att vi ska ha ett extra medlemsmöte, alternativt att vänta till vårmötet, där vi ska besluta om egna investeringar.

Vad gäller padelbanan så kommer vi med mera utförlig info inom kort. Detta kommer också att tas upp på det extra mötet.

 

På banan har det hänt en hel del under hösten.

Hål 13 har byggts om, röd och gul tee har flyttats fram ca. 15m och kullen har schaktats av.

Nu ser man greenen och vattnet från tee.

Trevligt att kunna se bollen rulla i hål eller i vattenhindret.!

På hål 6 har dammen rensats upp rejält så nu ser man sjön tydligt.

Arbetet med orange tee pågår, vissa är utlagda.

Banarbetarna har, under ledning av Leif, som vanligt gjort ett kanonjobb! Dessutom ett stort tack till alla frivilliga som bidragit med sina insatser, speciellt tack till ”Pudas” och Lasse S som dagligen ägnat sig åt röjning runt banan. Just nu pågår arbete med att rensa diken.

 

Höstmötet den 21 oktober kunde genomföras trots pandemin på ett säkert sätt.

Ordförande för mötet var Hans Grandin och sekreterare var Eie Landquist, tack till er!

Irene Stark valdes in i styrelsen på ett år. Omval av Tomas Brobeck, Max Ekberg och Christina Sturesson på två år. Vidare så omvaldes undertecknad till ordförande på ett år. Jag tackar för det förtroendet och hoppas på ett gott samarbete med alla medlemmar.

Medlemsavgiften fastslogs oförändrad.

Prognosen pekar på ett positivt årsresultat och vi får återkomma med exakta siffror.

Vi har fått mycket beröm från medlemmar och gäster för banan.

Vi ser nu fram emot en ny golfsäsong 2021och hoppas att vi hittar en finansiering av projektet ”Skönviks brunn” så att detta kan genomföras.

Vi hoppas också att se en ljusning i Coronapandemin.

 

Året slutade dock tragiskt då vår medarbetare Lars Antonsson hastigt avled. Lars hade en stor kunskap om verksamheten och vi gör vårt bästa för att sätta oss in i de olika delarna.

Vi nåddes också av beskedet att vår tidigare ordförande, Jörgen Hedlund, slutat sina dagar. Mina tankar går till de anhöriga.

 

 

Vi tar en blick framåt till säsongen 2021

 

Ett nytt avtal har skrivits med restaurangen och det blir samma som förra säsongen (Athena).

 

Den stora nyheten, som vi tror kommer att gagna våra medlemmar och gäster, är att shopen kommer att utrustas i ett, för oss, helt nytt koncept. Vi kommer att ha ett samarbete med Dalecarlia Golf Center som idag tillhandahåller sortiment på b la Dalsjö GK och Falun/Borlänge GK. Det innebär att vi under nästa säsong kommer att ha ett brett utbud av såväl klubbor och bollar (Callaway, Cobra, Ping, Titleist och Taylor Made) som konfektion.

Mera information kring detta (b la datum för demodag) återkommer vi med inför säsongsstarten och vi tycker detta ska bli mycket spännande!

 

Med dessa rader så önskar jag er alla

 

God Jul och ett Gott Nytt År

Christer Lindborg, Ordförande

 

 

 

 

Bild från hål nr 13 syns överst.