ÅRSMÖTE/Höst 17 okt. kl 18.00

logo.png

Välkommen till Årsmöte/höst onsdag den 17 oktober 2018  kl.18.00 i klubbhuset
OBS! Nytt för i år-Föranmälan krävs-se längst ner

Henrik Ekgren, ordförande

Golfåret 2018 börjar lida mot sitt slut och som vanligt skall vi hålla höstårsmötet innan vi ställer in klubbor och bagar i förrådet för vintern. Förhoppningsvis kanske vi även kan hinna med någon till runda på banan innan vi stänger den för nödvändig vintervila. Sommaren 2018 har varit en prövningens sommar för de allra flesta golfklubbar så även för oss. När vi öppnade i våras var jag stolt att kunna presentera mellansveriges bästa bana som övervintrat mycket bra medans många andra hade stora skador. Sedan kom värmen och det med besked och inget regn, ja då blev det ju som bekant extremt varmt och vi liksom övriga fick problem att klara banan i denna extrema värme och avsaknad av vatten. Tyvärr fick vi dessutom en del problem med bevattningen som grädde på moset. Bevattningen är nu delvis åtgärdad och Leif med personal och många frivilliga har gjort ett kanonjobb och i skrivande stund är banan i mycket bra skick.

Varmt välkomna.

 Förslag till föredragningslista

  1. Fastställande av röstlängd för mötet
  2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
  3. Fastställande av föredragningslista
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
  5. Val av två protokolljusterare som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet
  6. Fastställande av antalet ledamöter för kommande mandatperiod

Val av

a. klubbens ordförande för en tid av ett (1) år
b. två övriga styrelseledamöter för en tid av två (2) år
c. fyllnadsval av en övrig styrelseledamot för en tid av ett (1år)
d. en styrelsesuppleant för en tid av två (2) år
e. två (2) revisorer jämte suppleant för en tid av ett (1) år. I detta val får ej styrelsens ledamöter deltaga
e. tre (3) ledamöter, varav en ordförande, samt en suppleant i valberedningen för en tid av ett (1) år
f. ombud till DGF-möte

 7. Fastställande av medlemsavgift för 2019
8.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner ( ev. motioner lämnas till kansliet senast 17 september
9, Övriga frågor (information och diskussion)

Handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan samt på kansliet senast 1 vecka innan årsmötet

 Styrelsens förslag till medlemsavgift 2019
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 985 kr för seniorer.
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift 485 kr för juniorer, knattar.

 Fakturering av medlems- och spelavgifter för 2019
Medlemsavgift för 2019 kommer att faktureras ut direkt efter att höstmötet fastställt avgiften.
Spelavgifter 2019 kommer att fastställas och faktureras efter årsskiftet.

Vill Du vara garanterad att slippa en eventuell höjning av spelavgiften kan Du betala in även denna samtidigt som Du betalar in medlemsavgiften.

2018- års spelavgifter finns på hemsidan och där kan Du välja vilken spelrätt som passar just Dig till 2019

 OBS! Anmälan om deltagande på årsmötet skall ske på info@satersgk.nu eller per tel 0225-595510 eller på lista i shopen snarast dock senast 15 okt.