Årsavgifter 2018 - avgifter för 2019 ej fastställda

_DSC0008b.jpg

 

Full spelrätt

Medlemsavgift

Spelavgift

Knatte <13 år 485:- 200:-
Yngre junior 13-17 år 485:- 800:-
Äldre junior 18-21 år 485:- 1 200:-
Senior > 21 år 985:- 4 800:-

   
     

Begränsad spelrätt

   
Vardags, fritt spel på vardagar 985:- 4 050:-
Kvälls, start alla dagar från kl.16.30 985:- 2 650:-
10-dagars, spel 10 dagar alla tider 985:- 2 550:-
3-dagars, spel 3 dagar alla tider 985:- 850:-
Uppgraderingsavgift (3-10 el. 10-Full)                   100:-

Nybörjarmedlemsskap

    2685:-

Greenfeemedlem
Spel mot dalagreenfee


      985:----------Vi har inga krav på kapitalinsats, medlemslån. Den som vill får dock sätta in ett lån och erhåller då 500:- i rabatt på medlemsavgiften per 10 500:-  :-