Årsavgifter 2020

_DSC0008b.jpg

 

Full spelrätt

Medlemsavgift

Spelavgift

Knatte <13 år 485:- 200:-
Yngre junior 13-17 år 485:- 800:-
Äldre junior 18-21 år 485:- 1 200:-
*Senior > 21 år 985:- 5 050:-
Heltidsstuderande med intyg   985:-   2 800 :-

                                                            

Begränsad spelrätt

   
Vardags, fritt spel på vardagar 985:- 4 050:-
Kvälls, start alla dagar från kl.16.30 985:- 2 900:-
10-dagars, spel 10 dagar alla tider 985:- 2 900:-
3-dagars, spel 3 dagar alla tider 985:- 900:-
Uppgraderingsavgift (3-10 el. 10-Full)                   100:-

Nybörjarmedlemsskap

    2 985:-

Greenfeemedlem
Spel mot dalagreenfee


      985:----------Vi har inga krav på kapitalinsats, medlemslån. Den som vill får dock sätta in ett lån och erhåller då 500:- i rabatt på medlemsavgiften per 10 500:-  :-

 *Senior spelrätt ger dig rätt att boka 4 tider per vecka 2 på vardag, och 2 på helg. När du har spelat klart rundan kan du självklart boka in en till runda samma dag eller senare under veckan/ helgen.


Spel med medlem

Greenfee gäst som spelar med medlem som har fullvärdigt medlemskap och bokar in och spelar med i bollen erhåller 100kr i rabatt på ordinarie greenfee. Max 1 gäst/ medlem.