Medlemsråd

Kommittéer - Medlemsråd - ctl00_cph1_mainImg

Gruppen skall verka för att medlemmar och gäster trivs på klubben och att nödvändig information sprids samt vara lyhörda för förslag till förbättringar och åtgärder.

       
Karin Jonsson 0225-53402 073-6590288 Kontakt e-post>>