Anläggning/miljö

IMG_3028.JPG

Gruppen ansvarar för drift och utveckling av våra anläggningar d.v.s bana, byggander och maskiiner.
Bankommitén jobbar utifrån den av årsmötet fastlagda långtidsplanen. Planen bygger på att det görs små förändringar för att hålla ned kostnader samt att förändringarna bör göras med största aktsamhet utifrån hur banan är byggd idag. Vi har enligt mångas mening en golfbana som är mycket bra och det har traditionellt gjorts förändring som är bra och genomtänkta ,den traditionen bör vi behålla.

       
Christer Lindborg 0243-18370 070-2075596 Kontakt e-post>>
Kurt Nordahl 0243-229944 073-0239944 Kontakt e-post>>
Leif Mattsson
070-5104750 Kontakt e-post>>