Två generationer


2019 Karin Jonsson och Kristoffer Toresson

2018 Peder och Stina Wikström

2017 Jens och Mats Klaar

2016 Peder och Stina Wikström

2015

Peder och Stina Wikström

2014

Karin Jonsson och Kristoffer Toresson

2013

Martin o Lennart Ebbegren

2012

Sebastian o Thomas Eriksson

2011

Magnus och Börje Karlsson

2010

Thomas o Sebastian Eriksson

2009

Lennart o Martin Ebbegren

2008

Lennart o Martin Ebbegren

2007

Jessica o Tommy Eriksson

2006

Lennart o Martin Ebbegren

2005

Tommy o Niclas Eriksson

2004

Lennart o Martin Ebbegren

2003

Tommy o Niclas Eriksson

2002

Tommy o Niclas Eriksson

2001

Lennart o Martin Ebbegren

2000

Tommy o Niclas Eriksson

1999

Tommy o Niclas Eriksson

1998

Lennart o Martin Ebbegren

1997

Lennart o Martin Ebbegren

1994

Daniel o Lars Pålebo

1993

Daniel o Ulf Sandberg