Två generationer


2018 Peder och Stina Wikström

2017 Jens och Mats Klaar

2016 Peder och Stina Wikström

2015

Peder och Stina Wikström

2014

Karin Jonsson och Kristoffer Toresson

2013

Martin o Lennart Ebbegren

2012

Sebastian o Thomas Eriksson

2011

Magnus och Börje Karlsson

2010

Thomas o Sebastian Eriksson

2009

Lennart o Martin Ebbegren

2008

Lennart o Martin Ebbegren

2007

Jessica o Tommy Eriksson

2006

Lennart o Martin Ebbegren

2005

Tommy o Niclas Eriksson

2004

Lennart o Martin Ebbegren

2003

Tommy o Niclas Eriksson

2002

Tommy o Niclas Eriksson

2001

Lennart o Martin Ebbegren

2000

Tommy o Niclas Eriksson

1999

Tommy o Niclas Eriksson

1998

Lennart o Martin Ebbegren

1997

Lennart o Martin Ebbegren

1994

Daniel o Lars Pålebo

1993

Daniel o Ulf Sandberg