Äkta makar/sambos


2018 Thomas och Christina Lövgren

2017 Thomas och Christina Lövgren

2016 Thomas Lövgren och Christina Lövgren

2015

Hans och Christina Sturesson

2014

Peder och Malin Wikström

2013

Christina o Thomas Lövgren

2012

Christina o Thomas Lövgren

2011

Anne och Peter Isfeldt

2010

Ann-Cahtrine ochTommy Åsberg

2009

Jessica Eriksson och Tom Eld

2008

Anne o Peter Isfeldt

2007

Malin o Peder Wikström

2006

Birgit o Lars Rydengren

2005

Christina o Thomas Lövgren

2004

Malena Backhaus och Thomas Nygren

2003

Christina o Thomas Lövgren

2002

Christina o Thomas Lövgren

2001

Anne Jansson ochPeter Isfeldt

2000

Teresia Andersson och Mattias Nygårds

1999

Christina o Tomas Lövgren

1998

Teresia Andersson och Mattias Nygårds

1997

Christina o Thomas Lövgren

1994

Ulla o Bengt Östblom

1993

Christina o Thomas Lövgren