Äkta makar/sambos


2019 Thomas och Christina Lövgren

2018 Thomas och Christina Lövgren

2017 Thomas och Christina Lövgren

2016 Thomas Lövgren och Christina Lövgren

2015

Hans och Christina Sturesson

2014

Peder och Malin Wikström

2013

Christina o Thomas Lövgren

2012

Christina o Thomas Lövgren

2011

Anne och Peter Isfeldt

2010

Ann-Cahtrine ochTommy Åsberg

2009

Jessica Eriksson och Tom Eld

2008

Anne o Peter Isfeldt

2007

Malin o Peder Wikström

2006

Birgit o Lars Rydengren

2005

Christina o Thomas Lövgren

2004

Malena Backhaus och Thomas Nygren

2003

Christina o Thomas Lövgren

2002

Christina o Thomas Lövgren

2001

Anne Jansson ochPeter Isfeldt

2000

Teresia Andersson och Mattias Nygårds

1999

Christina o Tomas Lövgren

1998

Teresia Andersson och Mattias Nygårds

1997

Christina o Thomas Lövgren

1994

Ulla o Bengt Östblom

1993

Christina o Thomas Lövgren