Kommittéer


Kommittéarbetet bygger på en stor portion av ideellt arbete. Ansvariga för verkställighet är dock klubbens tjänstemän. 
Det finns alltid plats för fler och mer ideella insatser. Känner Du att Du vill vara med och påverka utvecklingen i Säters GK så kontaktar Du någon i den kommitté som Du känner för

Använd sidorna till höger för att få mer information om kommittéarbetet i Säters GK.  


  • i Säters Golfklubb Klicka på respektive logga så kommer Du till företagets hemsida Hål 1 Hål 2 Hål 3 ...

    » Läs mer
  • Sponsorpaket Birdiepaket Reklam i storbilds-TV och golfterminal Deltagande med ett lag i SDL-golfen ...

    » Läs mer
  • Öppettider shop/reception Mån-tors 08.00-17.00, fre 08.00-15.00 samt lör-sön och helgdagar 08.00-14.00 (tiderna gäller ...

    » Läs mer