Kommittéer


Kommittéarbetet bygger på en stor portion av ideellt arbete. Ansvariga för verkställighet är dock klubbens tjänstemän. 
Det finns alltid plats för fler och mer ideella insatser. Känner Du att Du vill vara med och påverka utvecklingen i Säters GK så kontaktar Du någon i den kommitté som Du känner för

Använd sidorna till höger för att få mer information om kommittéarbetet i Säters GK.