Golfbilar

golfbil.jpg

Golfbilar för uthyrning

400 kr 18 hål
200 kr med sjukintyg
Medlem med sjukintyg, säsongshyra 4.000 kr
OBS! Bokning av golfbil skall ske i samband med tidsbokning