Hjälp oss värna om miljön

Baninfo - Miljö - ctl00_cph1_mainImg

 

Långsiktigt miljöarbete

Vi har i flera år arbetat med att planera, genomföra och följa upp våra miljöåtgärder. Mål och åtgärder är inriktade på att minska användningen av naturresurser och miljögifter samt klimatpåverkan.
Uppföljning och utvärdering ser vi som viktiga verktyg för det långsiktiga miljöarbetet. Vi har redan minskat användningen av gödsel och energi.
I miljöprogrammet för 2009-2012 har vi identifierat hur verksamheten påverkar miljön och vilka åtgärder som behövs, samtidigt som vi beslutat om 14 mål för miljöarbetet till 2030. Vi har genomfört ett 30-tal åtgärder och flera därtill har genomförts. Miljöarbetet på banan fortsätter enligt plan.  

Miljöåtgärder för banan

Säters GK har en miljöstrategisk grässkötsel med målet att få livskraftigt och härdigt gräs som är mot-ståndskraftigt mot svampangrepp och övervintrar bra.
Vilket förutsätter att, skötseln med stor ”fingertopps-känsla” anpassas utifrån aktuella väderförhållanden.
Samtidigt har vi en skötselplan för att utveckla områdets natur-, friluftslivs- och kulturvärden. 

Miljöåtgärder för service och byggnader

Målet är att minska energianvändningen i våra byggnader, samt att begränsa uppkomsten av avfall och se till att allt avfall källsorteras för återvinning.