Lokala regler 2018-04-16

Baninfo - Lokala regler - ctl00_cph1_mainImg

Övergripande

Vid spel på Säters GK gäller
Regler för Golfspel 2016
Decisions on the rules of Golf 2016-2017
Spel- och Tävlingshandboken 2016
Handicapregler 2016

SGF:s regelkort 2018, obs tävlingsbest. Punkt 4 där sid 153-154 i regelbboken gäller


Övriga LOKALA REGLER

1. Out of Bounds (Regel 27)  

Kyrkogården mellan hål 10, 11 och 18 är out of  bounds, gränsen utgörs av granhäcken.

2. Vattenhinder(Regel 26)

            Alla omarkerade diken är sidovattenhinder.

3. Mark under arbete(Regel 25)

            a) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen 

              b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

              c) Myrstackar.  

4. Boll som oavsiktligt rubbas på green.

Regel 18-2, 18-3 och 20-1 ska ändras enligt följande.

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18-2, 18-3 och 20-1.

Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana

.4. Områden där övning är tillåten
            Övning tillåten på övningsgreenen bakom tee hål 1 och övningsområdet

            Vid tee hål 9.

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.       

 LOKALA TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Prisutdelning

Spelare som vinner pris skall själv vara närvarande vid prisutdelning för att ta emot sitt pris, i annat fall går priset till nästa tävlande.