LOKALA REGLER 2020

Baninfo - Lokala regler - ctl00_cph1_mainImg

LOKALA REGLER och TÄVLINGSVILLKOR 2020

 

Övergripande

Vid spel på Säters GK gäller

  • ·      Regler för Golfspel 2019
  • ·      Spel- och Tävlingshandboken 2019

  • Vid frost så försvinner din bokade tid och du behöver boka en ny tid.

 

Övriga LOKALA REGLER

 

1.    Out of Bounds (Regel 18)

Gränsen för out of bounds markeras med vita pinnar och vita linjer  

Kyrkogården mellan hål 11 och 18 är out of bounds, gränsen utgörs av granhäcken.

2.    Onormala banförhållanden(Regel 16)

Onormala banförhållanden markeras med blå pinnar eller blå linjer

Även vita omslutande linje markerar onormala banförhållanden.

Onormala banförhållanden omfattar:

a) Skador i bunker, förorsakade av kraftigt regn eller av bevattningsanläggningen  för      bollens läge, ej stansen.

              b) Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

              c) Myrstackar. 

              d) Dräneringsdiken med synligt grus

 Spelförbudszon markeras genom blåpinne med grön topp eller blåvit   

  pinne.

3. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet

             Sätt att avbryta och återuppta spelet

             Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att  

             signaleras med en lång signal. Alla andra avbrott kommer att signaleras    

             med tre signaler (upprepade gånger). I båda fallen kommer

             återupptagande av spelet att signaleras med två

             signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

             Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla

             övningsområden också stängda.

         

.4. Områden där övning är tillåten
            Övning tillåten på övningsgreenen bakom tee hål 1 och övningsområdet

            Vid tee hål 9.

                     

Plikt för brott mot lokal regel: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel – allmän plikt, två slag.          

 

 

 


 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på Säters GK om inget annat bestämts för en enskild tävling

 

1. Särskiljning (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål med start på hål 1 och därefter hål 18 o.s.v. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

 

2. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingsexpeditionen. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingsexpeditionen med båda fötterna.

 

3. Prisutdelning

Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

 

4. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad

 

 

5. Markeringar som definierar eller identifierar gränser på en golfbana

Banmarkeringspinnars färger och vad de betyder

 

Markering     Innebörd                        Regel

Röd                Pliktområde                        17

Vit                  Out of bounds                        18

Vit-Svart       Intern Out of bounds                        18

Blå                 Onormala banförhållanden                        16

Blå/grön        Spelförbudszon – spel förbjudet                        16.1f

Blå/vit           Spelförbudszon – spel förbjudet                        16.1f

Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas

enligt Regel 16.1f